OBCHODNÍ PODMÍNKYobchodní společnosti

CZ drifTTrike

se sídlem Pikovická 281, Praha – západ, Petrov

identifikační číslo: 76532461

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 

www.drifttrike.cz 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Obchodní podmínky internetového obchodu se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi.

Objednání zboží 

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Při první objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou emailovou adresu do následujícího pracovního dne, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte na HOT LINE  724980400. Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Storno objednávky 

Storno objednávky ze strany kupujícího Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží. Storno objednávky ze strany prodávajícího Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

Dodání zboží 

Zboží uvedené jako skladem je standardně expedováno do 5 pracovních dnů. Ve vyjímečných případech může být tato lhůta delší, každopádně zákazník je o tom informován. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany

Způsoby platby 

Platba předem – zboží zasláno případně připraveno k vyzvednutí po úhradě . Dobírka – při zaslání zboží. Hotovost . platba kartou – při osobním odběru zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

 vrácení zboží U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující – nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Následně bude zákazníkovi převedena příslušná částka, která bude snížena o poštovné a další prokazatelné náklady spojené především s expedicí.

Odpovědnost za správnost údajů 

Informace na webových stránkách mohou být přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu. Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

Záruka a reklamace  

Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce koncovému spotřebiteli. Záruční doba pro spotřebitele (tj. nepodnikatelskou sféru) je 24 měsíců.  Pro ostatní zboží určené pro podnikatelské subjekty je stanovena záruční doba 6-24 měsíců podle sortimentní skupiny a určení způsobu použití . Záruční a reklamační podmínky pro podnikatelské subjekty: Prodejce poskytuje základní záruku na dodávku dílů pro výrobu nového zařízení 6 měsíců od dodávky nebo 12 měsíců od data výroby. Na díly použité pro opravu se poskytuje záruční doba 3 měsíce ode dne převzetí opravy. Záruky za vady , které nejsou jednoznačně výrobního charakteru přebírá kupující. Záruka se vztahuje na vady, které jsou výrobního charakteru a které výrobce po přezkoumání povahy závady a příčiny uzná za oprávněně reklamované. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží a použitím , provozem při jiných než výrobcem stanovených podmínkách. Záruka se také nevztahuje na související činnosti – práce, cestovní náklady, rozbory apod. Taktéž se záruky nevztahují na vady vzniklé nesprávným skladováním a přepravou , zejména na korozi , zpuchření apod. – vady vzniklé nevhodným prostředím pro přepravu a skladování. Při poskytnutí garančního paušálu přebírá záruky za vady, které vzniknou během provozu zařízení a nelze jednoznačně prokazatelně doložit jejich výrobní charakter, odběratel. Následné škody vzniklé použitím výrobku nejsou předmětem záruky. Reklamace: reklamovaný výrobek je pro posouzení příčiny závady posílán do výrobního závodu, přičemž jsou náklady na zjišťování a opravy v případě neoprávněné reklamace následně účtovány reklamujícímu. Opravený nebo náhradní výrobek je dodán kupujícímu po vyřešení reklamace. Spolu s reklamovaným výrobkem musí být při uplatňovaní reklamace doložen dodavateli i ověřený záznam o provozu výrobku s údaji o provozních podmínkách po celou dobu jeho provozu a o provedených pracích a servisních úkonech. Chybějící údaje o provozu zneplatňují možnost výrobek reklamovat. Není-li reklamace uznána a odběratel trvá na vrácení vadného výrobku , jdou přepravní náklady do a z výrobního závodu na vrub odběratele. Náhradní dodávka: je uskutečněna po vyřešení reklamace, nebo ji lze poskytnout proti platbě předem i v době řešení reklamace s tím, že po vyřešení reklamace je v případě jejího uznání platba náhradního výrobku odběrateli neprodleně vrácena. V případě uplatnění záruky na dodaný výrobek musí tuto kupující uplatnit písemně, bez zbytečného odkladu a nejpozději do konce záruční doby, přičemž toto sdělení musí dojít dodavateli během této doby. Dokumentace o provozu výrobku musí být doložena současně, stejně jako nabývací doklady k výrobku. Tyto záruky jsou platné na území České republiky.